Ruwbouw Parkeerkelder Awarehouse gereed

Ruwbouw Parkeerkelder Awarehouse gereed

Eind augustus is de ruwbouw van de 2-deks ondergrondse parkeerkelder van het Awarehouse project van 9.000 m2 BVO met een bouwkuip diepte van 6,5 meter onder maaiveld gereed gekomen na een bouwtijd van 14 maanden.

Voor de parkeerkelder van het Awarehouse project is gekozen voor een i.h.w. gestorte betonconstructie i.p.v. een prefab betonconstructie omdat voor de laatste methode er extra tijd nodig zou zijn geweest voor de engineering en productie van de prefab, extra tijd die de tijdwinst van sneller bouwen door prefab te niet zou hebben gedaan.

Tevens is er gekozen voor een i.h.w. gestorte betonconstructie omdat deze een betere garantie geeft tegen lekkage indien goed uitgevoerd op de bouwplaats. Om dit laatste te garanderen heeft Homines Bouw specialistische onderaannemers met een bewezen track record geselecteerd waarbij Pieters Bouwtechniek als onafhankelijke partij de kwaliteitscontroles heeft uitgevoerd. Ook is het ontwerp systematische opgezet wat geresulteerd heeft in een optimale bekisting inzet. Het eind product van deze aanpak door Homines Bouw is dan ook een parkeergarage met een hoge afwerkingskwaliteit en zonder lekkages.