Missie en Visie

Introductie bedrijf

Missie

Homines Bouw realiseert bijzondere bouwprojecten en garandeert kwaliteit door verantwoordelijkheid te nemen in de technische ontwikkeling. Wanneer de traditionele aannemer de projecten te complex begint te vinden en de grotere bouwbedrijven hun organisatie complex maken wil Homines Bouw een efficiënte oplossing zijn voor opdrachtgevers. Homines Bouw investeert in mensen die met kennis, ervaring en digitale ondersteuning verantwoordelijkheid nemen en een spilfunctie vervullen tussen de vele partijen aanwezig in complexe bouwprojecten. De primaire doelstellingen zijn de kwaliteit van het eindproduct maar ook het proces naar dat eindproduct. Een proces waar iedereen waardering ervaart van zijn inzet en daarnaast trots is op het eindproduct.

Visie Homines Bouw

Ambitie en Marktbenadering

 

In 2017 opgericht realiseerde Homines Bouw in 2019 een omzet van 30 mio. De ambitie is om in enkele jaren door te groeien naar een omzet van gemiddeld 50 mio met 5% winstgevendheid. Homines Bouw wil een aansprekende en betrouwbare naam opbouwen in de Randstad voor utiliteitsbouw en utiliteitswoningbouw met een project grootte van 5 tot 50 mio met professionele opdrachtgevers met een lange termijnvisie. Bijzondere projecten in de Randstad met een esthetische, technische en logistieke opgave die aangepakt worden in een kort integraal ontwerp- en bouwproces. De kenmerkende methode van Homines Bouw bestaat uit een intensief technisch ontwikkelingsproces waarbij we werken aan een simulatie van het bouwproject voor de daadwerkelijke realisatie die ook onder direct aansturing en controle van Homines Bouw wordt uitgevoerd.

Simuleren

 

Homines Bouw kan in de VO en DO-fase adviseren over bouwmethodes, materialisatie en principedetaillering. Vanaf DO+ of TO neemt Homines Bouw op risico verantwoordelijkheid over de technische uitontwikkeling waarbij het project digitaal wordt uitgewerkt of zoals wij het noemen gesimuleerd. Met als doelstelling overeenstemming te bereiken tussen de betrokken partijen; de opdrachtgever, adviseurs en onderaannemers over wat er gebouwd gaat worden voordat er gebouwd gaat worden. Een doelstelling die in de realisatie resulteert in een snellere bouwtijd, hoge productkwaliteit en gereduceerde faalkosten. Voor deze simulatie waarin alle partijen worden gecoördineerd wordt intensief gebruikt gemaakt van digitale software zoals Solibri Model Checker, BIM-Collab en 3d modeleersoftware, Docstream, Asta Powerproject.

Realiseren

 

Het eindresultaat van de digitaal gecoördineerde simulatie wordt omgezet in een 3D model met 2D productie- en werktekeningen. Met dit als referentie neemt Homines Bouw als hoofdaannemer de eindverantwoordelijkheid voor de producties in de fabrieken en voor de realisatie op de bouwplaats. Homines Bouw verzorgt op de locatie het bouwplaats management met een ervaren projectleider, uitvoerder(s) en werkvoorbereider(s). Homines Bouw is ook eindverantwoordelijk voor de aansturing en beheersing van de onderaannemers, bouwplaats inrichting, materieel, veiligheid, en de bewaking van kwaliteit, kosten- en planning.

Partners

 

Homines Bouw realiseert bijzondere gebouwen die elk uniek zijn. Daarom is ervoor gekozen om niet te investeren in eigen CAO-personeel en materieel maar in een netwerk van specialistische partners. Deze gespecialiseerde adviseurs, onderaannemers en leveranciers brengen hun eigen specialistische kennis en middelen in op projectbasis. Terwijl Homines Bouw investeert in mensen die ervoor zorgen dat de simulatie en realisatie vlekkeloos verloop. Het netwerk van Partners kenmerkt zich door overeenkomsten met Homines Bouw wat betreft compactheid, kennis, ervaring en betrouwbaarheid.