Over Ons

MISSIE

 

De Nederlandse bouwmarkt transformeert zich en de bouwers moeten zich specialiseren in specifieke producten en markten. Daar waar voor de kleinere traditionele aannemer de projecten te complex worden en de grotere bouwbedrijven hun organisatie complex en omvangrijk maken wil Homines Bouw een oplossing zijn voor opdrachtgevers. Homines Bouw is een groep mensen die met kennis en ervaring verantwoordelijkheid nemen en een spilfunctie vervullen tussen de betrokken partijen aanwezig in complexe bouwprojecten. De primaire doelstellingen zijn de kwaliteit van het proces en het eindproduct. Een traject waar iedereen waardering ervaart van zijn inzet en daarnaast trots is op het eindproduct.

Homines-bouw-missie

Visie Homines Bouw

Ambitie en Marktbenadering

Homines Bouw realiseert in 2018 een omzet van 25 mio en heeft in 2019 vooralsnog een orderportefeuille van 30 mio. De ambitie is om in enkele jaren door te groeien naar een omzet tussen de 50 en 75 mio met 5% winstgevendheid. Homines Bouw focust zich in de groeiende randstedelijke bouwmarkt op utiliteit-, appartement- en hotelprojecten (10-75 mio) voor professionele opdrachtgevers met een lange termijnvisie. Projecten van allure welke technisch en of logistiek complex zijn die worden aangepakt in een integraal ontwerp- en bouwproces. De kenmerkende methode van Homines Bouw bestaat uit een intensief engineerings- en werkvoorbereidingsproces waarbij we werken aan een simulatie van het bouwen voor de daadwerkelijke realisatie.

 

 

Simuleren

Homines Bouw zal in de VO en DO fase adviseren over bouwmethodes, materialisatie en principedetaillering. Vanaf DO+ of TO kan Homines Bouw verantwoordelijkheid nemen over het uitwerkingsproces waarbij een project digitaal zal worden uitgewerkt of zoals wij het noemen gesimuleerd. Met als doelstelling overeenstemming te bereiken tussen de betrokken partijen; de opdrachtgever, adviseurs en onderaannemers over wat er gebouwd gaat worden voordat er gebouwd gaat worden. Een doelstelling die in de realisatie zal resulteren in snellere bouwtijd, een beheerst proces, hoge productkwaliteit en gereduceerde faalkosten.Voor deze simulatie waarin alle partijen worden gecoördineerd wordt intensief gebruikt gemaakt van software zoals Solibri Model Checker, BIMcollab en 3d modeleersoftware, Asta Powerproject waarvan de toepassingen tot onze basiskennis behoren.

Realiseren

Het eindresultaat van de 3D gecoördineerde simulatie zal worden omgezet in 2D productie- en werktekeningen. Met deze bescheiden als referentie zal Homines Bouw als hoofdaannemer de eindverantwoordelijkheid nemen voor de productie in de fabriek en voor derealisatie op de bouwplaats. Homines Bouw verzorgt daarvoor op de bouw het bouwplaatsmanagement met een ervaren projectleider, uitvoerder(s) en werkvoorbereider(s). Homines Bouw zal zorg dragen voor de aansturing en beheersing van de onderaannemers, bouwplaatsinrichting, materieel, veiligheid, en de bewaking van kwaliteit, kosten- en planning.

 

Partners

Homines Bouw onderhoudt een netwerk van adviseurs, onderaannemers, leveranciers die op projectbasis worden ingezet en regelmatig terugkeren op projecten. Homines Bouw werkt met ervaren kleine tot middelgrote partijen met specifieke kennis en eigen middelen die adequaat en snel kunnen acteren op knelpunten die kenmerkend zijn voor een integraal ontwerp en bouwproces. Waar nodig worden specialistische onderaannemers betrokken in de ontwerpfasen ten behoeve van de simulatie.