Missie en Visie

Introductie bedrijf

Missie

Homines Bouw realiseert bijzondere bouwprojecten en garandeert duurzaamheid en kwaliteit door verantwoordelijkheid te nemen in de technische ontwikkeling. Wanneer de traditionele aannemer de projecten te complex begint te vinden en de grotere bouwbedrijven hun organisatie complex maken wil Homines Bouw een efficiënte oplossing zijn voor opdrachtgevers. Homines Bouw investeert in mensen die met kennis, ervaring en digitale ondersteuning verantwoordelijkheid nemen en een spilfunctie vervullen tussen de vele partijen aanwezig in complexe bouwprojecten. De primaire doelstellingen zijn de kwaliteit van het eindproduct maar ook het proces naar dat eindproduct. Een proces waar iedereen waardering ervaart van zijn inzet en daarnaast trots is op het eindproduct.

Visie Homines Bouw

Ambitie en Marktbenadering

 

In 2017 opgericht realiseert Homines Bouw inmiddels een gemiddeld een omzet van 20-25 mio. De ambitie is om in enkele jaren door te groeien naar een omzet van gemiddeld 40-50 mio met 5% winstgevendheid. Homines Bouw wil een aansprekende en betrouwbare naam opbouwen in de Randstad voor utiliteitsbouw en utiliteitswoningbouw met een project grootte van 5 tot 50 mio met professionele opdrachtgevers met een lange termijnvisie. Bijzondere projecten in de Randstad met een esthetische, technische en logistieke opgave die aangepakt worden in een relatief snelle integraal ontwerp- en bouwproces. De kenmerkende methode van Homines Bouw bestaat uit een intensief technisch ontwikkelingsproces vanaf DO of TO waarbij we werken aan een simulatie van het bouwproject voor de daadwerkelijke realisatie die ook onder directe aansturing en controle van Homines Bouw wordt uitgevoerd.

Simuleren

 

Homines Bouw adviseert in de DO/ TO-fase over bouwmethodes, materialisatie en principedetaillering en definieert hoe een BIM-prestatie model er na deze fase uit moet zien. Met als start punt dit BIM-prestatie model neemt Homines Bouw de verantwoordelijkheid over van de technische uitontwikkeling van de BIM-productie modellen waarbij het project digitaal wordt uitgewerkt of zoals wij het noemen gesimuleerd. Met als doelstelling overeenstemming te bereiken tussen de betrokken partijen; de opdrachtgever, adviseurs en onderaannemers over wat er gebouwd gaat worden voordat er gebouwd gaat worden. Een doelstelling die in de realisatie resulteert in een snellere bouwtijd, hoge productkwaliteit en gereduceerde faalkosten. Voor deze simulatie waarin alle partijen worden gecoördineerd wordt intensief gebruikt gemaakt van digitale software zoals Solibri Model Checker, BIM-Collab en 3d modeleersoftware, Docstream, Asta Powerproject.

Realiseren

 

Met als startpunt het BIM-prestatie model neemt Homines Bouw de verantwoordelijkheid over van de planning van de technische uitontwikkeling maar ook van de realisatie dus ook de oplevering. Homines Bouw is als hoofdaannemer de eindverantwoordelijkheid voor de producties in de fabrieken en voor de realisatie op de bouwplaats. Homines Bouw verzorgt op de locatie het bouwplaats management met een ervaren projectleider, uitvoerder(s) en werkvoorbereider(s). Homines Bouw is ook eindverantwoordelijk voor de aansturing en beheersing van de onderaannemers, bouwplaats inrichting, materieel, veiligheid, en de bewaking van kwaliteit, kosten- en planning.

Cultuur

 

Homines Bouw realiseert bijzondere duurzame gebouwen die elk uniek zijn. Binnenstedelijk wordt de vorm en materialisatie van een gebouw bepaald door zijn directe omgeving en de verschillende wensen van de vaak multiculturele gebruiker. Elk gebouw wordt daardoor uniek en minder geschikt voor een standaard totaal product. Afgestemd op deze unieke projecten en hun vaan logistieke uitdagingen ontwerpt Homines een modulaire bouwmethode. Per project, per module worden dan geselecteerd gespecialiseerde adviseurs, onderaannemers en leveranciers. Homines Bouw wordt daarin niet gehinderd door (niet aanwezige) eigen productiemiddelen. Om deze markt van unieke duurzame en multiculturele projecten goed te kunnen bedienen heeft Homines Bouw een duidelijk beleid van duurzaamheid en diversiteit in zijn organisatie.