Aanpassingen voor Awarehouse

Aanpassingen voor Awarehouse

Direct na de aanvang van de heiwerkzaamheden van het Awarehouse project in 2017 maakte de opdrachtgever zijn wens bekend om een uitbreiding met 2 of 3 verdiepingen te realiseren.

Het palenplan werd aangepast en een extra heistelling werd gemobiliseerd om de extra 200 heipalen te plaatsen binnen de initiële geplande heiperiode. Parallel met de uitvoering van de initiële omvang van het werk is deze uitbreiding verder ontwikkeld en ontworpen. Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn per bouwfase elke keer naadloos toegevoegd aan de bouwplanning zonder vertragingen. In november 2018 hebben wij de optopping in opdracht genomen op basis van het inmiddels afgeronde ontwerp met 2 extra verdiepingen bovenop de initiële 5 kantoorverdiepingen. De extra 2 verdiepingen zijn nu deels gerealiseerd en het dak gaat binnenkort dicht wat de overeengekomen oplevering van maart 2020 voor het gehele project mogelijk maakt. Het process is een duidelijk voorbeeld van hoe kort de realisatie periode is tussen initiatief en oplevering zoals dat kenmerkend is voor de projecten van Heren2 in samenwerking met Homines Bouw.